Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2001 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske telemarkedet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) støttet etableringen og de har mulighet for innsyn i all dokumentasjon og styremøtereferater.

NRDB tilbyr et tjenestespekter som er fortløpende utviklet i forhold til markedets ønsker, les mer under Tjenester i menyen. Vi er selvfinansierende og har kostnadsbaserte tjenester (non-profit).

NRDB er eid av Broadnet AS, Ice Communication Norge AS, Phonero Distribusjon AS, Telenor Mobil Holding AS, Telenor Networks Holding AS og Telia Norge AS.