Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2001 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske telemarkedet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) støttet etableringen og de har mulighet for innsyn i all dokumentasjon og styremøtereferater.

NRDB tilbyr et tjenestespekter som er fortløpende utviklet i forhold til markedets ønsker, les mer under Tjenester i menyen. Vi er selvfinansierende og har kostnadsbaserte tjenester (non-profit).

NRDB er eid av Teliasonera Norge AS, TDC AS, Tele2 Norge AS, Telenor Networks Holding AS, Telenor Mobile Holding AS, Kvantel AS og Phonero AS.