Dette skjemaet vil automatisk generere en erklæring om bruk av opplysninger som gjelder for tjenesten NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler. Erklæringen signeres og returneres i elektronisk form til info@nrdb.no