Oversikt over tilbydere som har fått tilbyderkode for nummerportabilitet tildelt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Tilbyder omtalt som «ukjent tilbyder» er ikke tilknyttet NRDB. Tilbyder omtalt som «tilbyder uten eget nett», mottar ikke meldinger om iverksettelse (meldingsfilter). Tilbydere med kontaktpunkt:

  • Tilbyderkode
  • Registrert tilbyder
  • Kontaktpunkt
  • Status på tilknytning og meldingsfilter (med/uten eget nett)

Eskalering / administrativ kontakt for tilbyderens NRDB-tilknytning