Vi tilbyr ulike infrastrukturtjenester for tilknytning til våre systemer. NRDB Nummerportabilitet og NRDB Videresalg Telefoni forutsetter infrastrukturtjeneste, mens våre øvrige tjenester er selvstendige. Infrastruktur betegnet som multinode betyr at det er tilknyttet flere tilbyderkoder.

Priser for tjenestene er gitt i NRDBs prisliste. Vi kan på forespørsel gi tilbud om opplæring i bruk av de forskjellige tjenestene.

Last ned NRDBs prisliste

Infrastruktur

NRDB Sentralisert Node

En tilknytning til NRDB for tilbydere som ønsker oppdatering av baksystemer og rutingmekanismer med porteringinformasjon via et «stored procedure»- grensesnitt. Noden er lokalisert i NRDBs driftsmiljø der grensesnittene gjøres tilgjengelig via VPN. Tilknytning via Sentralisert Node gir tilgang til automatisert API og manuelt web-grensesnitt.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Sentralisert Node

NRDB Lokal Node

En tilknytning til NRDB for tilbydere som ønsker oppdatering av baksystemer og rutingmekanismer med porteringinformasjon via et «stored procedure»- grensesnitt. Noden er lokalisert i tilbyders eget driftsmiljø og er knyttet til NRDBs system via VPN. Tilknytning via Lokal Node gir tilgang til automatisert API og manuelt web-grensesnitt.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Lokal Node

NRDB Internett

Tilknytning via Internet for tilbydere som kun ønsker tilgang til NRDB via et web-brukergrensesnitt for manuell håndtering av porteringer.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Internett

Tjenester som forutsetter infrastruktur

NRDB Nummerportabilitet

En tjeneste for tilbydere som ønsker å portere abonnement via NRDB. Forutsetter tilknytning til NRDB via en av Infrastrukturtjenestene gitt over.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Nummerportabilitet

NRDB Videresalg Telefoni

En tjeneste for tilbydere som ønsker å overføre aksess ved Videresalg Telefoni via NRDB. Forutsetter tilknytning til NRDB via en av Infrastrukturtjenestene gitt over.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Videresalg Telefoni

Selvstendige tjenester

NRDB E-postportering

En tjeneste for tilbydere som ønsker portering av abonnement med e-post via NRDB uten å tilknyttes via en av Infrastrukturtjenstene gitt over.

 Last ned produktbeskrivelse for NRDB E-postportering

NRDB Nummerforespørsel

En tjeneste for tjenesteleverandører av SMS/MMS som ønsker mulighet for å spørre mot NRDB for å kunne rute SMS/MMS til rett mobilnett.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Nummerforespørsel

NRDB Opprinnelsesmarkering

En tjeneste for tilbydere av offentlig telefontjeneste og eiere av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste, for å støtte kravet i Ekomloven om Opprinnelsesmarkering.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering

NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler

En tjeneste for nødsentraler for mottak av opprinnelsesmarkering.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler
Fyll ut personvernerklæring for denne tjenesten

NRDB DSL Fullmaktsserver

En tjeneste for ISPer tilknyttet Jara. Tjenesten brukes ved bytte av ISP for å innhente, lagre og tilgjengeliggjøre fullmakter.

Last ned produktbeskrivelse for NRDB DSL Fullmaktsserver

Testanlegg

NRDB tilbyr alle kunder fritt lån av testanlegg for testing av egne systemer og opplæring av personell. NRDB disponerer flere testanlegg for de forskjellige tjenestene, blant annet 4 testanlegg for Nummerportabilitet som hver er konfigurert som Multinode. Dermed kan tilbydere som ønsker det teste i et miljø med full funksjonalitet og med tilgang til å simulere flere tilbydere samtidig. Tilbyder kan tilknytte seg testanlegg via både «Stored Procedures»- og web-grensesnittet. Eventuelle endringer i konfigurasjon og support ved bruk av testanleggene vil bli fakturert tilbyder.

For booking av testanlegg sendes e-post til info@nrdb.no med angivelse av hvilken tidsperiode man ønsker å låne testanlegg og for hvilken tjenesten det gjelder. NRDB vil etter å ha behandlet forespørselen sende bekreftelse.